Etiqueta: la verema

El moment de la verema

 TAGS:Tot arriba al seu temps. En el món del vi també es compleix aquesta regla. Tot i que regla és una manera de dir, ja que com uns anys enrere deia un professor d’enologia, per fer vi no existeix recepta. Però no hi ha discussió sobre la importància del moment just de la recol·lecció del raïm, la collita o verema. D’això depèn la qualitat del vi que obtindrem. Es diu que d’un mal raïm no obtindrem un bon vi, en canvi si tenim bon raïm podem obtenir un mal vi. I un dels factors que incideixen decisivament en la qualitat del raïm és, precisament, el moment de la verema

Passos per arribar a la verema

La maduració del fruit comença amb el verol, quan el gra o baia canvia la seva coloració de verd a vermell en cas d’una varietat negra i a groc en el cas del raïm blanc, i acaba quan arriba a l’estat de maduresa. Durant aquest període el gra va engreixant, acumulant sucre i perdent acidesa. Quan el gra arriba al seu major diàmetre i a la màxima concentració de sucre, arriba a l’anomenada maduresa fisiològica, i és quan es recol·lecta. En el transcurs de la seva maduració el raïm es va transformant. Compleix amb un cicle vegetatiu que comença amb el brot, el moment en què les gemmes comencen a despertar després d’un repòs de 120 dies aproximadament. Després segueix la floració, que ocorre entre el final de l’hivern i el començament de la primavera. La flor es converteix després en fruit, que comença a madurar. 

Si el raïm roman molt temps en la planta, es produeix la sobre maduració, que és quan el fruit viu de les seves reserves perdent aigua i el seu suc es concentra. 

A vegades la recol·lecció es realitza en el moment de maduresa industrial, que no té perquè coincidir exactament amb la fisiològica: és el moment en què convé tallar per diverses raons, que poden ser de producció, o perquè s’espera un canvi climàtic que no permetrà de tallar un altre dia… o altres raons conjunturals. 

Decidir el moment de tallar

Per decidir el moment de la recol·lecció s’ha de tenir en compte l’aspecte del raïm, el seu estat sanitari, el seu contingut de sucre i acidesa justos, la coloració en les parts llenyoses, i també haver fet un seguiment a tot el cicle vegetatiu durant els mesos anteriors a la maduració. 

Només manejant tots aquests factors podrem triar amb propietat el moment de tallar i obtenir així el millor raïm possible, que és la condició que necessitem per poder després elaborar un bon vi.