Tendències:

Termes i condicions

Condicions Generals d'Ús i de la Contractació

Les presents Condicions Generals d'Ús i de la Contractació (en endavant, "les Condicions Generals") regeixen, juntament amb la Política de privacitat, l'accés i la utilització, per part de l'Usuari, del lloc web https://www.uvinum.cat i els seus subdominis (en endavant, "el Lloc Web"), així com la contractació de productes i serveis a través del mateix. Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari manifesta:

 1. a. Que ha llegit, entén i comprèn el que aquí s'exposa;
 2. b. que és una persona major d'edat i amb capacitat suficient per contractar;
 3. c. que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari del lloc web (en endavant, "el" Usuari ") i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L'usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que aquest i les Condicions Generals poden patir modificacions.

El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc Web.

 1. 1. Informació general del lloc web

  En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del lloc web:

  Titular:
  Drinksandco Marketplace, S.L.U. (d'ara en endavant, "UVINUM").
  Domicili social:
  C/Arequipa 1, 28043 Madrid, España
  C.I.F.:
  B67043307
  E-mail:
  support@drinksandco.com
  Dades registrales:
  Registre mercantil de Barcelona; Tom: 46017; Foli: 10; Full: B-400.010; Inscripció: 1a; Data: 3 de maig del 2010.
 2. 2. Condicions d'ús

  1. 2.1. Accés al Lloc Web

   L'accés al Lloc Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari. Atès que els continguts i serveis del lloc web versen sobre begudes alcohòliques, l'accés al mateix, només està permès a majors d'edat. Si us plau, si ets menor abandona immediatament el lloc web.

  2. 2.2. Necessitat de Registre

   Amb caràcter general, per a l'accés als serveis i continguts del lloc web no serà necessari el Registre de l'Usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al Registre previ de l'usuari.

   Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. L'usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia del seu password, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudicis que es puguin derivar del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d'un Usuari registrat s'entenen realitzats per l'Usuari registrat, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

   En registrar-se a la nostra plataforma, Vè. adquireix la condició d'usuari, client o contacte comercial d'UVINUM, de manera que, com s'indica en la nostra Política de Privacitat, la nostra firma s'empara en l'interès legítim que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades i la Llei de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic per a realitzar l'enviament de comunicacions comercials electròniques. En aquests correus se li facilitarà l'opció d'exercir els seus drets. Preguem llegiu la nostra Política de Privacitat.

  3. 2.3. Normes d'utilització del lloc web

   L'usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d'acord amb el que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web ia no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

   L'usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

   1. I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
   2. II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
   3. III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
   4. IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
   5. V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de reclam, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
   6. VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
   7. VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del lloc web.
   8. VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web oa tercers.
   9. IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades.
   10. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a UVINUM davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades. A més UVINUM te dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.
  4. 2.4. Exclusió de Responsabilitat

   L'accés de l'Usuari al Lloc Web no implica per a UVINUM l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

   UVINUM no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web.

   UVINUM no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

  5. 2.5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

   El servei d'accés al Lloc Web inclou dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i Portals d'Internet (en endavant, "Llocs enllaçats"). En aquests casos, UVINUM només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a UVINUM sense que, en cap cas, aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

   En cap cas l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de UVINUM amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

   UVINUM no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats, ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a UVINUM.

   En els supòsits en què l'Usuari pugui accedir o sigui redirigit a Llocs Enllaçats que permetin la contractació de serveis i/o productes, l'Usuari sap i accepta que UVINUM actua com a mer intermediari que facilita el citat accés, per la qual cosa no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la lliure utilització i/o contractació d'aquests serveis i productes de tercers, així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat , exactitud, exhaustivitat i actualitat dels mateixos. Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, UVINUM no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats del compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits per tercers; la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita; la inadequació i defraudació de les expectatives d'aquests serveis i productes de tercers i dels vicis i defectes de tota classe que puguin donar-se en els mateixos.

  6. 2.6. Propietat intel·lectual i industrial

   Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de UVINUM o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

   Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de UVINUM o tercers, sense que pugui entendre que l'accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre els mateixos.

   per mitjà de l'acceptació d'aquestes Condicions Generals, l'Usuari cedeix a UVINUM, gratuïtament i en exclusiva, tots els drets d'explotació sobre els articles, comentaris i opinions (en endavant, "els continguts" ) que l'usuari publiqui o la publicació autoritzi en el Lloc Web. Aquesta cessió s'entén realitzada per l'àmbit territorial mundial, sense cap limitació, i pel màxim període de durada previst en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. UVINUM podrà explotar els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts, en el sentit més ampli reconegut per aquesta Llei.

   L'usuari, que afirma disposar de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els articles, comentaris i opinions abans esmentats, s'obliga a assumir tota reclamació o responsabilitat, incloent indemnitzacions per danys i perjudicis, que qualsevol tercer pugui exercitar contra UVINUM per considerar infringits els seus drets per qualsevol de les accions derivades de les obligacions que l'usuari contrau directament o indirectament amb aquestes condicions generals.

   Així mateix, l'Usuari s'obliga a mantenir indemne a UVINUM davant de qualsevol perjudici que ell o un tercer puguin patir com a conseqüència de la formalització de la cessió de drets regulada en aquesta clàusula.

 3. 3. Condicions de Contratació

  3.1. Imatges i disponibilitat de productes

  Les imatges que il·lustren els productes han estat facilitades pels nostres proveïdors, i s'ha posat especial atenció a suprimir qualsevol tipus d'error, però de trobar algun comuniqui-ho perquè puguem solucionar el més aviat possible en benefici de tots els usuarios.Igualment, li aconsellem que en el cas de compri algun producte en aquesta pàgina, s'asseguri que el nom del producte és el que realment voleu.

  Uvinum no garanteix una disponibilitat total en el moment de la compra independentment de la recepció del correu de confirmació de comanda. En el cas que no es disposi del producte adquirit durant la comanda; s'ha de fer, sempre que l'usuari no desitgi una nova anyada o un canvi del producte, una devolució integra de l'import del producte no disponible de la comanda a l'Usuari.

  3.2. Procedimient de compra

  El procediment per a comprar productes a través del lloc web, és el següent:

  1.) Iniciar el procés prement el botó "Comprar" que apareix al costat de cada producte.

  2.) Seleccionar les unitats de producte que es volen adquirir. En el propi carret, l'usuari ha de prémer a "Dades d'enviament" per introduir la seva adreça d'enviament per a la correcta recepció de la seva comanda. A continuació cal prémer el botó "realitzar comanda"

  3.) En el cas que es disposi d'un descompte o regal, l Usuairo l'ha d'incloure en la cistella de la compra a l'enllaç a l'espai habilitat per a la introducció del cupó ("Tinc un cupó de descompte"). En el cas que no s'introdueixi el cupó en aquest espai i es produeixi la comanda sense descompte, l'usuari no podrà reclamar a posteriori de la confirmació de la comanda de l'aplicació d'aquest descompte.

  4.) En l'apartat de "la teva comanda", l'usuari podrà visualitzar el nom de l'empresa de missatgeria que li lliurarà la seva comanda, el termini de lliurament estimat i el cost d'aquest servei, que s'afegirà al cost total de la comanda. Prémer "continuar".

  5.) Seleccionar alguna de les següents formes de pagament disponibles: Pagament mitjançant targeta de crèdit / dèbit AMERICAN EXPRESS, VISA, VISA Electron, Maestro o Mastercard, PayPal o bé mitjançant transferència bancària.

  6.) Finalment, prémer el botó "Pagar de forma segura". L'usuari rebrà la confirmació de l'acceptació de la seva comanda mitjançant un missatge en pantalla i mitjançant correu electrònic al compte que hagi facilitat prèviament. Tots els productes del lloc web es comercialitzen en funció dels catàlegs en ​​venda dels Afiliats de UVINUM.

  3.3. Preus i formes de pagament

  Tots els preus publicats al lloc web, excepte indicació expressa en contra, porten inclòs l'IVA corresponent. L'usuari ha de pagar les seves compres mitjançant transferència bancària, PayPal, targeta de crèdit o dèbit AMERICAN EXPRESS, VISA, VISA Electron, Mestre o Mastercard.

  En cas de pagar mitjançant PayPal: Si has creat un acord de pagament amb PayPal marcant la casella "Guardar el meu compte de PayPal per a futures compres" i vols cancel·lar l'acord, podràs fer-ho des del teu compte d'usuari. Només has d'anar a "El meu compte -> Editar Perfil". També podràs cancel·lar l'acord des del teu compte de PayPal.

  Per a procedir al pagament mitjançant transferència bancària, l'usuari haurà de realitzar una transferència amb els detalls que apareixeran en el correu de confirmació de comanda. En ell s'indicarà el número de compte al que ha de fer la transferència, l'import i la referència que d'annexar per agilitzar el procés d'acceptació definitiva de la seva comanda. La comanda es tramitarà un cop rebut l'import íntegre del mateix i l termini de dies de lliurament comunicat al client començarà a comptar des de la recepció en compte l'import íntegre. La comanda realitzat mitjançant transferència bancària té una validesa de 48 hores. Qualsevol pagament realitzat després d'aquest termini pot estar subjecte a canvis de disponibilitat de producte o preus.

  Uvinum es reserva el dret de sol·licitar una còpia per fax o e-mail de la targeta utilitzada en la compra i document d'identitat (DNI, passaport, ...) de l'usuari per confirmar la veracitat de les dades aportades.

  3.4. Lliurament de comandes, cancel·lacions i devolucions

  Els productes adquirits per l'Usuari s'enviaran a través del servei de missatgeria utilitzat per cada botiga partner de Uvinum. En la realització de la comanda tant el nom de l'empresa de missatgeria com les despeses associades a cada comanda apareixeran a la realització de la compra. A aquests efectes, caldrà la comunicació de les dades d'enviament de l'usuari a l'empresa col·laboradora de UVINUM que proveeix el producte de la comanda per a la correcta realització d'enviament. La transferència, comunicació i ús d'aquestes dades serà únicament per poder tramitar l'enviament de la comanda realitzada en el Lloc web de UVINUM. Els costos per una incorrecta introducció de dades d'enviament en la comanda per part de l'Usuari seran a càrrec de l'usuari.

  El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari en l formulari de comanda. UVINUM no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments assignada per a tal efecte, com ho és l'absència del destinatari. Es lliurarà la comanda en el més breu termini possible i, en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de confirmació de comanda.

  Els dies d'enviament, sempre calculats sobre la base de dies laborables, seran per botiga partner de Uvinum i diferenciant-se per província i/o país lliurant les comandes de dilluns a divendres (excepte festius). Els mateixos dies estan sempre clarament inclosos en la fitxa de producte costat de qualsevol opció de botiga i durant tot el procés de compra. Davant de qualsevol comanda realitzada passades les 12 del migdia (Hora peninsular) caldrà sumar un dia addicional als dies laborables de lliurament anunciats.

  Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en què l'enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat es considerarà una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 7 dies després d'haver rebut el producte. Les despeses d'enviament corren a càrrec del client. L'import del producte es retornarà íntegrament, sempre que prèviament el producte hagi estat retornat i rebut al proveïdor en perfectes condicions.

  Queden exclosos d'aquest cas aquelles devolucions que es derivin d'un error de UVINUM o d'algun defecte del producte. En aquest cas, UVINUM es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual sempre que hi hagi disponibilitat del mateix. També es farà càrrec de les despeses de devolució i d'enviament. En el cas que no es pogués fer el canvi es reintegrarà l'import. Per fer efectiva una devolució poseu-vos en contacte amb nosaltres al telèfon (+34) 93 122 61 88 o al correu electrònic support@drinksandco.com.

  3.5 Comunicacions

  Quan un usuari faci una comanda a través del lloc web de UVINUM, se li informarà d'un correu electrònic de contacte (i addicionalment telèfon) de l'empresa partner proveïdora del producte i responsable del subministrament i enviament de producte.

 4. 4. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

  Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 5. 5. Legislació aplicable i jurisdicció competent

  Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.

  Les parts se sotmeten, a pròpia elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat en línia, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es) representat en el Jurat de la Publicitat i a la Junta Arbitral Nacional de Consum.

  5.1. La Comissió Europea ofereix una plataforma per a la resolució alternativa de conflictes, a la qual qualsevol consumidor pot accedir al següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.
  Per a qualsevol informació pot contactar amb support@drinksandco.com.