• El catàleg més gran d'Europa + de 90.000 productes en venda

 • Millor botiga online de vins 2016 Més de 100.000 clients satisfets

 • Comprar vi online és ràpid Botiga de vins i licors amb enviament a partir de 48 hores

Política de privacitat

 1. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, així com qualsevol altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades, els facilitem informació ampliada en la present Política de Privacitat.

 2. Qui és el responsable del tractament de les seves dades

  Identitat: Drinksandco Marketplace, S.L.U. (En endavant Uvinum)

  Adreça postal: C/Arequipa 1, 28043 Madrid, España

  Telèfon: 902 732 123

  Correu electrònic: support@uvinum.com

 3. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals

  A Uvinum tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar el servei de venda on-line dels seus productes a través de la seva pàgina web https://www.uvinum.cat i per a l'enviament de comunicacions comercials.

 4. Quant temps conservarem les seves dades

  Les dades personals proporcionades es conservaran el temps imprescindible per a la realització de la venda on-line i durant els terminis legalment establerts.

 5. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades

  La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de la venda on line i el consentiment de l'interessat.

 6. A quins destinataris es comunicaran les seves dades

  Encarregats de tractament i a tercers necessaris per donar compliment a una obligació legal.

 7. Quins són els seus drets una vegada ens ha facilitat les seves dades

  Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si Uvinum estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Uvinum deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

  enviant un correu electrònic a support@uvinum.com identificant-se degudament i indicant de forma expressa el dret concret que vol exercir.

  Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es

 8. Més informació sobre el tractament de les seves dades

  Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament prestant el seu consentiment de forma expressa a través dels mitjans habilitats per a això.

  El tractament de les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, quedarà incorporat al Registre d'Activitats de Tractament del qual és responsable Uvinum.

  Uvinum tracta les dades de forma confidencial i adopta les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al tractament, en compliment d'allò requerit pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

  No obstant això, no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

  Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, Uvinum no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.

  La nostra política respecte a l'enviament dels nostres propis correus electrònics se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de supressió i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 9. Ús de Cookies »